Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie

Pliki do pobrania

ZAŁĄCZNIKI:

								

SIWZ 24.04.2013

Utworzono dnia 23.03.2016, 12:25

SIWZ 14.05.2013

Utworzono dnia 23.03.2016, 12:25

Załącznik Nr 2 Ośw. art 22 14.05.2013

Utworzono dnia 23.03.2016, 12:25

Załącznik Nr 3 Ośw.art 24 14.05.2013

Utworzono dnia 23.03.2016, 12:24

Załącznik Nr 4 Umowa 14.05.2013

Utworzono dnia 23.03.2016, 12:24

Załącznik Nr 5 Umowa w sprawie powierzenia przetwaezania danych osobowych 14.05.2013

Utworzono dnia 23.03.2016, 12:24

Załącznik Nr 6 Oświadczenie osoby fizycznej 14.05.2013

Utworzono dnia 23.03.2016, 12:23

Załącznik nr 7 Oświadczenie o przynależności lub nie do grupy kapitałowej 14.05.2013

Utworzono dnia 23.03.2016, 12:23

SIWZ.4

Utworzono dnia 23.03.2016, 12:14

Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy.4

Utworzono dnia 23.03.2016, 12:14

Załącznik Nr 2 Ośw. art 22.4

Utworzono dnia 23.03.2016, 12:14

Załącznik Nr 3 Ośw.art 24.4

Utworzono dnia 23.03.2016, 12:13

Załącznik Nr 4 Umowa.4

Utworzono dnia 23.03.2016, 12:13

Załącznik Nr 5 Umowa w sprawie powierzenia przetwaezania danych osobowych.4

Utworzono dnia 23.03.2016, 12:13

Załącznik Nr 6 Oświadczenie osoby fizycznej.4

Utworzono dnia 23.03.2016, 12:13

Załącznik nr 7 Oświadczenie o przynależności lub nie do grupy kapitałowej.4

Utworzono dnia 23.03.2016, 12:13

SIWZ.5

Utworzono dnia 23.03.2016, 12:12

Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy.5

Utworzono dnia 23.03.2016, 12:11

Załącznik Nr 2 Ośw. art 22.5

Utworzono dnia 23.03.2016, 12:11

Załącznik Nr 3 Ośw.art 24.5

Utworzono dnia 23.03.2016, 12:11

Załącznik Nr 4 Umowa.5

Utworzono dnia 23.03.2016, 12:11

Załącznik Nr 5 Umowa w sprawie powierzenia przetwaezania danych osobowych.5

Utworzono dnia 23.03.2016, 12:10

Załącznik Nr 6 Oświadczenie osoby fizycznej.5

Utworzono dnia 23.03.2016, 12:10

Załącznik nr 7 Oświadczenie o przynależności lub nie do grupy kapitałowej.5

Utworzono dnia 23.03.2016, 12:10

SIWZ.6

Utworzono dnia 23.03.2016, 12:08

Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy.6

Utworzono dnia 23.03.2016, 12:08

Załącznik Nr 2 Ośw. art 22.6

Utworzono dnia 23.03.2016, 12:07

Załącznik Nr 3 Ośw.art 24.6

Utworzono dnia 23.03.2016, 12:07

Załącznik Nr 4 Umowa.6

Utworzono dnia 23.03.2016, 12:07

Załącznik Nr 5 Umowa w sprawie powierzenia przetwaezania danych osobowych.6

Utworzono dnia 23.03.2016, 12:07

Załącznik Nr 6 Oświadczenie osoby fizycznej.6

Utworzono dnia 23.03.2016, 12:06

Załącznik nr 7 Oświadczenie o przynależności lub nie do grupy kapitałowej.6

Utworzono dnia 23.03.2016, 12:06

Regulamin Projektu Schematom STOP

Utworzono dnia 23.03.2016, 12:06

„SCHEMATOM STOP! WSPÓLNE DZIAŁANIA INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ I INSTYTUCJI RYNKU PRACY - PILOTAŻ”,

Utworzono dnia 23.03.2016, 12:05

Załącznik Nr 1 Formularz zgłoszeniowy

Utworzono dnia 23.03.2016, 12:04

Załącznik Nr 4 Formularz PEFS

Utworzono dnia 23.03.2016, 12:04

Odpowiedz na zapytanie nr 2 - Konsultanta ds. reintegracji społecznej i zawodowej

Utworzono dnia 23.03.2016, 12:03

Odpowiedz na zapytanie nr 3 - koordynacja projektu

Utworzono dnia 23.03.2016, 12:03

Odpowiedz na zapytanie nr 4 - obługa księgowo kadrowa projektu

Utworzono dnia 23.03.2016, 12:02

Odpowiedz na zapytanie nr 1 - aspirant pracy socjalnej

Utworzono dnia 23.03.2016, 12:01

Załącznik Nr 2 Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Utworzono dnia 23.03.2016, 12:01

Załącznik Nr 3 Oświadczenie uczestnika projektu

Utworzono dnia 23.03.2016, 12:01

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

Utworzono dnia 23.03.2016, 12:00

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia1

Utworzono dnia 23.03.2016, 12:00

Załącznik nr 2 do SIWZ oswiadczenie o spełnieniu warunków1

Utworzono dnia 23.03.2016, 12:00

Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy art 24 1

Utworzono dnia 23.03.2016, 12:00

Załącznik nr. 1 do SIWZ formularz ofertowy1

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:59

Załącznik nr 4 UMOWA1

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:59

Załącznik nr 5 Umowa powierzenia danych osobowych1

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:59

Załącznik nr 6 do SIWZ Oświadczenie o przynależności do gr. kapitałowej1

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:59

Załącznik nr 7 do SIWZ Oświadczenie osoby fizycznej1

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:58

Załącznik nr 8 Wykaz osób1

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:58

Załącznik nr 9 Wykaz usług1

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:58

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia2

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:43

Załcznik nr. 1 do SIWZ formularz ofertowy2

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:43

Załącznik nr 2 do SIWZ oswiadczenie o spełneniu warunków2

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:43

Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy art 24 2

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:42

Załącznik nr 4 UMOWA2

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:42

Załącznik nr 5 Umowa powierzenia danych osobowych2

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:42

Załącznik nr 6 do SIWZ oświadczenie o przynależności do gr. kapitałowej2

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:42

Załącznik nr 7 do SIWZ oświadczenie osoby fizycznej2

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:42

Załącznik nr 8 Wykaz osób2

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:41

Załącznik nr 9 Wykaz usług2

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:41

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia3

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:39

Załącznik nr. 1 do SIWZ formularz ofertowy3

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:39

Załącznik nr 2 do SIWZ oswiadczenie o spełnianiu warunków3

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:38

Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy art 24 3

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:38

Załącznik nr 4 UMOWA3

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:38

Załącznik nr 5 Umowa powierzenia danych osobowych3

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:38

Załącznik nr 6 do SIWZ Oświadczenie o przynależności do gupy kapitałowej3

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:38

Załącznik nr 7 do SIWZ Oświadczenie osoby fizycznej3

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:37

Załącznik nr 8 Wykaz osób3

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:37

Załącznik nr 9 Wykaz usług3

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:37

SIWZ5

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:37

Załącznik nr. 1 do SIWZ formularz ofertowy5

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:37

Załącznik nr 2 do SIWZ oswiadczenie o spełnianiu warunków5

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:36

Załącznik nr 4 UMOWA5

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:36

Załącznik nr 5 Umowa powierzenia danych osobowych5

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:36

Załącznik nr 6 do SIWZ Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej5

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:35

Załącznik nr 7 do SIWZ Oświadczenie osoby fizycznej5

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:35

Załącznik nr 8 Wykaz osób5

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:35

Załącznik nr 9 Wykaz usług5

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:35

Załącznik nr. 1 do SIWZ formularz ofertowy4

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:31

Załącznik nr 2 do SIWZ oswiadczenie o spełnianiu warunków4

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:31

Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy art 24 4

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:31

Załącznik nr 4 UMOWA4

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:30

Załącznik nr 5 Umowa powierzenia danych osobowych4

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:30

Załącznik nr 6 do SIWZ Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej4

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:30

Załącznik nr 7 do SIWZ Oświadczenie osoby fizycznej4

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:30

Załącznik nr 8 Wykaz osób4

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:29

Załącznik nr 9 Wykaz usług4

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:29

SIWZ4

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:29

odpowiedź na zapytanie2

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:27

Zapytanie ofertowe

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:26

OGŁOSZENIE/ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:25

Oferta cenowa

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:25

Zapytanie ofertowe wyjazd

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:23

Turnusy rehabilitacyjne

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:23

Zaproszenie wyprawka 22.08.2014

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:22

Oferta cenowa wyprawka 22.08.2014

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:20

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)22.08.2014

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:19

SIWZ22.08.2014

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:19

Załącznik nr. 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:17

Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz ofertowy 22.08.2014

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:17

Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie 22.08.2014

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:16

Załącznik nr 4a 22.08.2014

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:16

Załącznik nr 4b 22.08.2014

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:16

Załącznik nr 5 22.08.2014

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:16

Załącznik nr 6 22.08.2014

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:15

Załącznik nr 7 22.08.2014

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:15

Załącznik nr 8 22.08.2014

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:15

Załącznik nr 9 22.08.2014

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:15

OGŁOSZENIE/ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 22.08.2014

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:15

Ogłoszenie o wyborze oferty wyprawki Schematom Stop

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:14

zaproszenie mikołaj

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:14

oferta cenowa mikołaj

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:14

Ogłoszenie o wyborze oferty Mikołaj Schematom Stop

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:14

Załącznik nr 3

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:13

Załącznik nr 2

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:13

Załącznik nr 1

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:13

bariery

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:13

Aktywny_Samorząd_2015_info

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:12

Kierunki_AS

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:12

Załącznik nr 4

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:12

Regulamin Organizacyjny

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:12

Regulamin Organizacyjny zmiany

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:11

Odpowiedź na pytania dotyczące SIWZ

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:07

Ogłoszenie o zamowieniu_01.07.2015

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:07

SIWZ Schematy_01.07.2015

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:07

zaproszenie_wyprawka_01.09.2015

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:07

oferta_cenowa_01.09.2015

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:07

Regulamin Organizacyjny - zmiany 2015

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:07

Wybor oferty_wyprawka_04.09.2015

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:04

zaproszenie_wyprawka_08.09.2015

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:04

oferta_cenowa_08.09.2015

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:04

nabor_wychowawca

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:04

Wybor_oferty_wyprawka

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:02

Aktywny_Samorzad_17.09.2015

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:02

Wiosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla osoby niepełnosprawnej 2016

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:02

Wykaz DPS

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:02

Wiosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla osoby niepełnosprawnej 2015

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:00

Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 2016

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:00

wychowawca_nr_1_opatow

Utworzono dnia 23.03.2016, 11:00

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4