Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu specjalistyczno-terapeutycznego w Opatowie

Wychowawca Lider:  Sylwester Charymski

ul. Słowackiego 13, 27-500 Opatów

tel. 15 8612618

email: pow.tst@copowopatow.pl

Placówka dysponuje 14 miejscami dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej. Jest to placówka całodobowa zapewniająca opiekę i wychowanie. Realizujemy zadania opieki całkowitej w warunkach naturalnego środowiska wychowawczego.

Placówka zapewnia  wychowanie w zakresie potrzeb bytowych, emocjonalnych
i społecznych. Daje dziecku gwarancję korzystania ze świadczeń zdrowotnych oraz kształcenia niezbędnego dla Jego wieku i możliwości rozwojowych. Placówka zapewnia zajęcia wychowawcze, socjoterapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne rekompensujące braki w wychowaniu   w rodzinie i przygotowujące do życia społecznego, a dzieciom niepełnosprawnym także odpowiednią rehabilitację, zajęcia rewalidacyjne oraz dostęp do różnych specjalistów zależnie od potrzeb.

Placówka realizuje z dzieckiem indywidualny plan pracy, który uwzględnia działania krótkoterminowe i długoterminowe i zmierza do analizy rozwoju dziecka w czasie pobytu w Placówce.

Siedziba placówki znajduje się w centrum Opatowa. Wszystkimi  siłami staramy się zaspokoić wszelkie potrzeby naszych dzieci i otoczyć ich opieką dając im poczucie bezpieczeństwa i miłości.

Baner Biuletynu Informacji Publicznej

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.