Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie

"Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2021

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie informuje, że Powiat Opatowski przystąpił do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, został opracowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w grudniu 2020 r.  Celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

  1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia (tj. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami  pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenie, rehabilitacji i edukacji), w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Program zapewnia:

  1. możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym;
  2. ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
  3. przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy tez sportowych;
  4. zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

            W związku z powyższym serdecznie zapraszamy osoby niepełnosprawne, które wymagają asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej o zgłaszanie zapotrzebowania na usługę w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie, ul. Sienkiewicza 17 poprzez wypełnienie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” znajdującej się na stronie www.opatow.naszepcpr.pl

Bliższych informacji udziela PCPR w Opatowie, pod nr telefonu 798 – 807 - 176.

 

                                                                                               Kierownik

                                                                                               Katarzyna Ambryszewska

Baner Biuletynu Informacji Publicznej

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.