Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie

Ul. Henryka Sienkiewicza 17

27-500 Opatów

V piętro, pokój, 507 - 798 807 179: Dzienne Domy "Senior +", "Senior WIGOR", Klub "Senior+", Domy Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy, cudzoziemcy, repatrianci, kombatanci,

508 - 15 8684 392: Kierownik

509 - 15 8684 409, Fax: 15 8684 409: Dyspozytor Centrum Asystentury, Kancelaria,

510 - 798 807 176: Kadry, Księgowość

511 - 798 807 181,   Interwencja kryzysowa, Piecza zastępcza

Parter, pokój nr 8 - 797 994 717: Dofinansowanie do zaopatrznia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, Aktywny Samorząd, Dofinanasowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, Wyrównywanie Różnic Między Regionami, wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.

 

e-mail: pcpr@pcpropatow.pl

ePUAP: /PCPROpatow/SkrytkaESP

adres elektronicznnego składania wniosków: https://sow.pfron.org.pl/

 

godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku 7.30 - 15.30

Baner Biuletynu Informacji Publicznej

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.