Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie

Świetlica Środowiskowa

Świetlica Środowiskowa w Opatowie powstała w ramach projektu „Program profilaktyki społecznej na terenie miasta Opatów i powiatu Opatowskiego” realizowanego przez Powiatowe Centrum Kultury w Opatowie w partnerstwie z Fundacją Centrum Europy Lokalnej w Kielcach oraz Opatowskim Ośrodkiem Kultury w Opatowie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Podziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe).

W związku z sytuacją epidemiologiczną wywołaną wirusem COVID-19 oraz
w związku z łagodzeniem obostrzeń epidemiologicznych Świetlica Środowiskowa
w Opatowie rozpoczęła swoją działalność od 15.02.2021 r., zgodnie z wytycznymi zawartymi w procedurach sanitarnych. Działalność Świetlicy Środowiskowej w Opatowie adresowana jest do dzieci w wieku 6-18 lat, które uczą się w szkołach, zamieszkują na terenie gminy Opatów
i wychowują się w rodzinach zagrożonych wykluczeniem społecznym a także do rodziców/prawnych opiekunów tychże dzieci.

Zajęcia realizowane w ramach działalności świetlicy, przeznaczone dla dzieci mają charakter zajęć indywidualnych z psychologiem a także zajęć z zakresu: języka angielskiego, kompetencji cyfrowych, zajęć muzycznych i tanecznych oraz wyjazdów integracyjno – edukacyjnych. Z kolei rodzice/opiekunowie prawni mogą korzystać z zajęć indywidualnych
z psychologiem, grupowego poradnictwa rodzinnego a także indywidualnych porad prawnych.

Dane teleadresowe:

Świetlica Środowiskowa w Opatowie w Budynku Zespołu Szkół nr 2 w Opatowie
przy ul. Sempołowskiej 1, 27-500 Opatów

Kierownik:

Pani Gustawa Skrzypczak

Tel. 603 555 631

Adres e-mail: swietlica@opatow.pl ; centrum@kulturaopatow.pl

Dane teleadresowe:

Powiatowe Centrum Kultury w Opatowie

ul. Szpitalna 4 a, 27-500 Opatów

p.o. Dyrektora Pani Paulina Gierada

tel. 507 737 750

Adres e-mail: centrum@kulturaopatow.pl

Baner Biuletynu Informacji Publicznej

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.