Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie

Wsparcie dla matek z dziećmi

Wsparcie dla matek z dziećmi

Matki z małoletnimi dziećmi oraz kobiety w ciąży dotknięte przemocą lub znajdujące się w innej sytuacji kryzysowej mogą w ramach interwencji kryzysowej znaleźć schronienie i wsparcie w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Do tych domów mogą być również przyjmowani ojcowie z małoletnimi dziećmi albo inne osoby sprawujące opiekę prawną nad dziećmi.

Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (DMD), określa standard obowiązujących podstawowych usług świadczonych przez domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz tryb kierowania i przyjmowania do takich domów, uwzględniając możliwości odizolowania ubiegających się o pomoc osób od sprawcy przemocy i przezwyciężenia sytuacji kryzysowej.

 

W ramach interwencji kryzysowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie działa:

  • Powiatowy Punkt Konsultacyjno – Doradczy w Opatowie (PPKD)

Informacje dotyczące możliwości skorzystania z tej formy pomocy dostępne są w:

Powiatowym Punkcie Konsultacyjno – Doradczym w Opatowie

ul. H. Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów

tel.: 15 8684 409

pcpr@opatow.pl

Godziny pracy Punktu: od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30  – 15.30 .

  • Mieszkanie chronione przeznaczone łącznie dla 4 osób usytuowane w Opatowie oraz 1 mieszkanie wspomagane w Opatowie, w którym mogą przebywać łącznie 3 osoby potrzebujące pomocy i wsparcia

Informacje dotyczące możliwości skorzystania z tej formy pomocy dostępne są w:

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie

ul. H. Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów

tel.: 15 8684 409

pcpr@opatow.pl

 

  • W przypadku zaistnienia przesłanek do umieszczenia w Domu dla matek z małoletnimi dziećmi, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie w imieniu Powiatu Opatowskiego zapewni potrzebującym uzyskanie schronienia oraz wsparcia w ww. domu zgodnie ze standardem usług na poziomie określonym w rozporządzeniu.

Informacje dotyczące możliwości skorzystania z tej formy pomocy dostępne są w:

 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie

ul. H. Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów

tel.: 15 8684 409

pcpr@opatow.pl

 

Tryb skierowania do DMD: Osoba ubiegająca się o skierowanie do domu składa wniosek w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na jej miejsce zamieszkania, zwanym dalej "ośrodkiem". Ośrodek kompletuje dokumenty, w terminie 14 dni i przekazuje je do starosty najbliższego powiatu prowadzącego dom, który wydaje decyzję o skierowaniu do domu.

Baner Biuletynu Informacji Publicznej

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.