Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie

„Zostań rodzicem zastępczym” „ Daj szansę sobie i dziecku.”

Utworzono dnia 21.02.2022

Opatów, dn. 18.02.2022 r.

 

 

INFORMACJA

 

„Zostań rodzicem zastępczym”

„ Daj szansę sobie i dziecku.”

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie poszukuje osób chętnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Rodzinę zastępczą

mogą tworzyć małżeństwa lub osoby niepozostające w związku małżeńskim, które:

 

  • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
  • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
  • wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
  • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
  • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:

* zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej
   opieki zdrowotnej oraz

* opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
    wystawioną przez psychologa,

  • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego,
  • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
  • w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę posiada stałe źródło dochodów,
  • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeśli spełniasz powyższe warunki i chcesz pomóc choćby jednemu dziecku daj sobie szansę!

 

Zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie, otrzymasz informacje oraz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania dotyczące rodzicielstwa zastępczego.

Pamiętaj wizyta w PCPR w Opatowie nie zobowiązują Cię do niczego a może pomóc podjąć ważną decyzje.

Dyżur informacyjno – konsultacyjny zespołu do spraw rodzinnej pieczy zastępczej będzie pełniony od poniedziałku do piątku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                              w Opatowie. Dyżur odbędzie się przy współudziale specjalistów: koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz pracowników socjalnych mający na celu propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego, pozyskiwanie kandydatów na rodziców zastępczych oraz udzieleniu wszechstronnych informacji i specjalistycznych porad z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do siedziby tut. Centrum przy ul. Sienkiewicza 17,
27-500 Opatowie w godzinach od 7.30 do 15.30. Tel.798 807 181

Baner Biuletynu Informacji Publicznej

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 98

W poprzednim tygodniu: 184

W tym miesiącu: 450

W poprzednim miesiącu: 733

Wszystkich: 50841